Zastupitelstvo obce Kunčina v období 2006-2010

Dagmar Nedvědová

Zvolena za ČSSD
Bez politické příslušnosti

Ing. Miroslav Hruban

Zvolen za ČSSD
Bez politické příslušnosti

Ing. Oldřich Vybíral

Zvolen za KSČM
Bez politické příslušnosti

Jaromír Tlustoš

Zvolen za ODS
Bez politické příslušnosti

Jiří Jelínek

Zvolen za ODS
Politická příslušnost: ODS

Jiří Šejnoha

Zvolen za KSČM
Bez politické příslušnosti

Karel Antl

Zvolen za ODS
Bez politické příslušnosti

Oldřiška Kadlecová

Zvolena za KSČM
Bez politické příslušnosti

Pavel Zahradník

Zvolen za KSČM
Bez politické příslušnosti

Tomáš Matušák

Zvolen za KSČM
Bez politické příslušnosti

Zdeněk Henych

Starosta obce
Zvolen za KSČM
Politická příslušnost: KSČM