Archív úřední desky

ROOT

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.06.2019 05.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.06.2019 20.06.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí "Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 02.06.2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.05.2019 26.06.2019 Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.11.2017 06.12.2017 Návrh rozpočtu obce Kunčina pro rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
12.07.2017 31.01.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.03.2017 07.04.2017 Státní pozemkový úřad Oznámení o vydání rozhodnutí
č.j. SPU 634589/2016 Bc. Jana Pavlišová, DiS.

ARCHIV

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.05.2022 07.06.2022 143 EX 00291/21-082-Usnesení o zrušení dražby
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.05.2022 27.06.2022 Návrh závěrečného účtu obce Kunčina za rok 2021
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.05.2022 30.06.2022 DSO - Závěrečný účet za r. 2021, výkazu FIN 2-12, konečná zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za r. 2021
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.05.2022 26.05.2022 Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
05.05.2022 14.05.2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.05.2022 04.07.2022 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.04.2022 10.05.2022 Výsledky hospodaření VHOS za r. 2021
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.04.2022 11.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.

ARCHIV>Dokumenty zastupitelsva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.07.2022 16.07.2022 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 27.6.2022
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.05.2022 02.06.2022 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 9.5.2022
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.04.2022 22.04.2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva - 28.3.2022
Miroslav Kubín
02.03.2022 28.03.2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.3.2022
Miroslav Kubín
16.02.2022 03.03.2022 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 7.2.2022
Bc. Jana Pavlišová, DiS.