Archív úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
31.08.2020 16.09.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
07.05.2019 23.05.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.03.2019 04.04.2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.01.2019 07.02.2019 Veřejná vyhláška - usnesení - stanovení lhůty pro seznámení s podklady rozhodnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.01.2019 04.02.2019 Veřejná vyhláška - SŽDC
Miroslav Kubín
06.06.2018 22.06.2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Kunčina, rekonstrukce vývodů z TS SY 290, kNN - Distribuční vedení NN"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
08.03.2018 09.04.2018 Věřejná vyhláška MěÚ Adamov
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.02.2018 28.03.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.11.2017 09.12.2017 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou STAVEBNÍ POVOLENÍ
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.10.2017 05.11.2017 Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.08.2017 03.09.2017 Veřejná vyhláška rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností - Kunčina splašková kanalizace
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.12.2016 21.12.2016 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby KUNČINA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ ČÁST KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.11.2016 02.12.2016 Věřejná vyhláška - Kunčina - splašková kanalizace
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
21.01.2016 21.02.2016 Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby Kunčina splašková kanalizace
Miroslav Kubín
23.07.2015 01.06.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce
Miroslav Kubín