Archív úřední desky

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.10.2017 22.10.2017 Oznámení voličům o době a místě konání voleb
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
21.08.2017 06.09.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Kunčina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Bc. Jana Pavlišová, DiS.

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.11.2022 31.12.2022 Skupinový vodovod Moravskotřebovska Rozpočtové opatření č.3 k 30.11.2022
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.11.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření DSO
Miroslav Kubín
29.08.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 2 k 31.8.2022, schválené členskou schůzí svazku obcí dne 23.8.2022
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.08.2022 16.08.2022 Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.05.2022 30.06.2022 DSO - Závěrečný účet za r. 2021, výkazu FIN 2-12, konečná zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za r. 2021
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.05.2022 31.12.2022 DSO - Schválená úprava rozpočtu k 30.4.2022
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
05.05.2022 14.05.2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.04.2022 10.05.2022 Výsledky hospodaření VHOS za r. 2021
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.04.2022 11.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
28.03.2022 10.05.2022 Skupinový vodovod Moravskotřebovska - návrh závěrečného účtu za rok 2021, FIN, konečná zpráva přezkoumávání
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
07.02.2022 22.02.2022 Pozvánka na členskou schůzi Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Miroslav Kubín
10.01.2022 25.01.2022 Skupinový vodovod Moravskotřebovska - Úprava rozpočtu k 31.12.2021 rozpočtovým opatřením č. 3/2021
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet Skupinového vodovodu Moravskotřebovska
Miroslav Kubín
27.10.2021 31.12.2021 Skupinový vodovod Moravskotřebovska - rozpočtové opatření č.2/2021
Miroslav Kubín
30.08.2021 15.09.2021 Vyhlášení výběrového řízení - pozice Ředitel/ka svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Miroslav Kubín
01.06.2021 22.06.2021 Pozvání na členkou schůzi svazku obcí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
07.05.2021 22.06.2021 Výsledky hospodaření VHOS za rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.05.2021 31.12.2021 Skupinový vodovod Moravskotřebovska - rozpočtové opatření č.1/2021
Bc. Jana Pavlišová, DiS.