Zápis státní volební komise o výsledku I. kola volby prezidenta ČR.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 17.01.2023

Sejmuto: 29.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Miroslav Kubín