Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.11.2022

Sejmuto: 31.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Jana Pavlišová, DiS.