Závěrečný účet obce Kunčina za rok 2021, ZPRÁVA výsledku o přezkoumání hospodaření za rok 2021, Účetní závěrka obce za rok 2021, Účetní závěrka Základní školy Kunčina za rok 2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.06.2022

Sejmuto: 30.06.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Jana Pavlišová, DiS.