OZV Č.1/2021 (O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ) - PLATNÁ OD 1.1.2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.12.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Jana Pavlišová, DiS.