Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby

   pdf ico 64x64

 

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

   pdf ico 64x64

 

Žádost o koupi pozemku

   pdf ico 64x64

 

Žádost o dotaci

   pdf ico 64x64

 

Vyúčtování dotace

   pdf ico 64x64

 

Strategicky rozvojový dokument obce

   pdf ico 64x64

 

Oznámení stanoviště včelstev

   pdf ico 64x64

 

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

   pdf ico 64x64

 

Odhlášení psa

   pdf ico 64x64

 

Jmenování pověřence GDPR

   pdf ico 64x64

 

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů II

   pdf ico 64x64

 

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

   pdf ico 64x64