Knihovna Kunčina

Místní knihovna v Kunčině byla v roce 2013 přestěhována z podkroví Kulturního domu do nových prostor v budově Kunčina 142, kde zároveň sídlí Klubu důchodců. Místo je dobře situované a přístupné, což se projevuje v návštěvnosti čtenářů.

Knihovnu dlouhou dobu vedl pan Jan Berka, po jeho odchodu ho nahradila paní Věra Kovářová a od roku 2013 knihy půjčuje paní Marta Alexandrová. Ta v tomto roce společně s paní Šebelovou a p. starostou Romanem Richterem převzala ocenění Krajské knihovny v Pardubicích – Čestné uznání – za vytvoření přívětivého prostředí pro své uživatele.

Evidence knih je převedena do počítačové podoby a výpůjčky a jsou zpracovány přes internetový program KOHA.  Z toho důvodu byla knihovna vybavena notebookem, tiskárnou a scanerem.

Knižní fond v Kunčině zahrnuje 1258 knih. Z toto naučné literatury 279 a krásné literatury 979 ks knih.

K 31.12.2020 bylo evidováno 33 čtenářů z toho do 15 let 5 čtenářů.  V uvedeném roce bylo půjčeno 1092 knih.

Čtenářky knihovny se snaží také pořádat pro občany různé společenské akce. Např. výstavu kronik naší obce, Noci s Andersenem pro děti i dospělé. Setkání s harmonikáři ze Svitav, velikonoční a vánoční výstavy, soutěž o nejlepší pouťové koláče. Některé akce nebyly občany příliš navštěvovány a tak se jejich četnost snížila.

Výpůjční doba je každé pondělí od 15:00 – 17:00 hodin. Součástí knihovny je samostatný počítač, napojený na internet k dispozici pro veřejnost.

Kontaktní mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Knihovna Nová Ves

Místní knihovna v Nové Vsi umístěna v budově Hasičské zbrojnice ve středu místní části Nová Ves. Dlouhou dobu knihovnu vedla paní Marie Šejnohová, která získala za svou práci knihovnice i několik ocenění.  Po odchodu ji nahradila paní Drahomíra Šebelová, která byla za dobrou práci v roce 2013 oceněna Čestným uznáním Krajskou knihovnou v Pardubicích. Kratší dobu pak knihovnu vedla paní Jana Šidová. Po ní knihovnu v březnu 2018 převzala Marta Alexandrová. V roce 2021 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce prostor knihovny a sociálního zázemí pro návštěvníky.

Veškerá evidence knih je vedena počítačovým internetovým programem KOHA. Půjčování knih probíhá prostřednictvím počítače. V současné době  je ke dni 31.12.2020 zaregistrováno 19 čtenářů z toho do 15 let 5 děti.

Knižní fond obsahuje 794 knih, naučné literatury 132 ks , krásné literatury 662 ks. Knižní fond se obměňuje pravidelnými dodávkami knih z knihovny v Moravské Třebové. Za rok 2020 eviduji 1011 výpůjček knih.

Knihovna v Nové Vsi je vybavena výpočetní technikou a přístupem na internet, nejmladším čtenářům se velice líbí možnost trávit čas v knihovně se svými kamarády, mají k dispozici tablet, společenské hry či výkresy s pastelkami.

Sídlem knihovny je obecní budova hasičské zbrojnice v Nové Vsi a můžete jí navštívit adrese Nová Ves 93, 569 24 Kunčina. 

Knihovnicí je paní Marta Alexandrová a výpůjční doba je každé úterý od 15,00 do 17,00 hod.

Kontaktní mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.