Kulturní zázemí

 

KULTURNÍ CENTRUM KUNČINA

Kulturní dům Kunčina vždy plnil roli hlavního kulturního centra v naší obci. Budova Kulturního domu v Kunčině je po dlouhá desetiletí využívána pro pořádání plesů, zábav, schůzí, oslav, karnevalů či divadelních představení a kina. Od roku 2013 probíhá průběžná rekonstrukce (parkoviště, ústřední topení a kotelna, hlavní sál, chodby, kuchyně, WC, PEKLO - barový pult ve sklepě, balkón, okna a dveře, terasa). 

V roce 2021 byla obec úspěšná ve své snaze o získání dotačních prostředků na realizaci projektu s názvem Rekonstrukce Kulturního centra Kunčina. V říjnu 2022 byly dokončeny stavební práce na projektu s názvem Rekonstrukce Kulturního centra Kunčina. Stavba trvala 12 měsíců a neobešla se bez komplikací. Realizace díla byla náročná na koordinaci jednotlivých stavebních činností, obec zároveň realizovala opravu vzduchotechniky, elektroinstalace a instalaci nové jevištní techniky.

Financování akce ještě není zcela u konce. Lze konstatovat, že náklady realizace díla přesáhnou částku ve výši 13 milionů Kč. Obec Kunčina na financování realizace akce získala dotační prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 7 692 948 Kč.

Slavnostní otevření Kulturního centra Kunčina proběhlo v sobotu 15.10.2022. Obec Kunčina ve spolupráci s agenturou TIME4FUN a SDH Kunčina připravila pro návštěvníky bohatý program pro celou rodinu. Program se odehrával nejen v budově kulturního centra a jejím okolí, ale také na zahradě mateřské školy, kde byly připraveny nafukovací atrakce pro děti a malování na obličej. Během odpoledního programu se představila návštěvníkům akce cimbálková muzika Kobylka, kejklíř PUPA a břichomluvec Zdeněk Polach a Matýsek. V 16:30 návštěvníci na plátně našeho kina shlédli studentský film s názvem Vesnice roku.

Hvězdným hostem slavnostního otevření byl vynikající zpěvák ONDŘEJ RUML, který od 17:30 předvedl své umění plnému sálu našeho kulturního centra. Na závěr akce zahrála přítomným moravskotřebovská kapela ACOUSTICBOX.

 

Budovu lze pronajmout za poplatek k rodinným oslavám, firemním akcím či svatbám.   

Dokumenty pro zájemce o pronájem budovy:

 

 

 

Klub důchodců Kunčina 

Budova čp. 142 v Kunčině je po dlouhá desetiletí využívána jako zázemí Klubu důchodců v Kunčině. V posledních letech slouží veřejnosti jako místní knihovna. V letech 2015-2018 proběhla v budově kompletní rekonstrukce (hlavní sál, chodba, kuchyně, vstupní prostory), bylo vybudováno parkoviště, chodník se 4 lavicemi pro veřejnost, proběhly značné parkové úpravy. V budově je ústřední plynové topení.

Budovu lze pronajmout za poplatek k rodinným či firemním oslavám či svatbám. 

Dokumenty pro zájemce o pronájem budovy:

7 pravidel pro využívání Klubu důchodců Kunčina

Provozní řád Klubu důchodců Kunčina

         

 

Přírodní areál Pod Skalkou

Areál pod Skalkou je využíván spolky obce, které zde pořádají kulturní a sportovní akce pro veřejnost: Pálení čarodějnic, Stavění a kácení májky, Kunčinská pouť, turnaj v malé kopané o Kunčinské Tango

                

Areál u myslivny v Nové Vsi

Areál u Myslivny v Nové Vsi je využíván spolky obce, které zde pořádají venkovní kulturní akce (Loučení s létem, Soutěž ve vaření gulášů). Budovu lze pronajmout a pořádat v ní svatby, oslavy či schůze.