Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Předseda Regionu - Ing. Miloš Mička
Místopředseda Regionu: Dušan Pávek, dipl. um

Adresa: T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

webové stránky:  http://www.regionmtj.cz/svazek-obci/

Mikroregion Moravskotřebovska a Jevíčska zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). V tomto území o rozloze cca 420 km2 založila v roce 1999 dvě spádová města a 28 vesnic Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska čítající okolo 28 tisíc obyvatel. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 32 členskými obcemi: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká.

 

Dobrovolný svazek obcí Moravskotřebovský vodovod

Ředitelka svazku - Soňa Borovcová
Zástupce ředitelky svazku: Mgr. Libor Cach

Předseda rady svazku - Marcela Šípová

Adresa: Nádražní 1430/6, Moravská Třebová - Předměstí, 571 01

Předmětem činnosti je správa, údržba, ekonomický provoz, obnova a rozvoj skupinového vodovodu, jakož uceleného propojedného vodovodního systému. Rekonstrukce společných vodovodních a kanalizačních zařízení k zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody v rozsahu českých a evropských standardů. Zajištění plynulé dodávky pitné vody v dostatečném množství a kvalitě členským obcím. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.

Členské obce: Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Janůvky, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Malíkov, Radkov, Rozstání, Rudná, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov, Útěchov.

 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Ředitelka: Miroslava Šejnohová

Adresa: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

webové stránky:  http://www.regionmtj.cz

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. byla založena v prosinci 2006 za účelem rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení, dalších subjektů regionu jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

MAS je tedy nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS umplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. sdružuje občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí v rámci jejího území. MAS působí na území 33 obcí a měst svitavského okresu.

Rozloha území: 427,01 km2, počet obyvatel k 1.1.2018 = 26 333 obyvatel.