Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.09.2019 - Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.09.2019 - Rozpočtové opatření č. 8/2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
21.10.2019 - Rozpočtové opatření č. 9/2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.11.2019 - Rozpočtové opatření č. 10/2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.06.2019 - Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.12.2019 - Rozpočtové opatření č. 11/2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.12.2019 - Rozpočtový výhled obce do roku 2022
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.12.2019 - Rozpočet obce Kunčina na rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.01.2020 - Darovací smlouvy TJ Sokol Kunčina, z.s. rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.01.2020 - Veřejnoprávní smlouva - Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 (systém odpady)
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (místní poplatek pes)
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 (místní poplatek odpady)
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.02.2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.03.2020 - Opatření hejtmana v době nouzového stavu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.04.2020 - Mimořádní opatření - Chytrá karanténa
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.04.2020 15.07.2020 Oznámení o zamýšleném převodu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.04.2019 - Kunčina sociální byty
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.05.2020 27.07.2020 Dražební vyhláška proti povinnému: Vladislavu Hanákovi
Bc. Jana Pavlišová, DiS.