Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 08.09.2017

Sejmuto: 28.10.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Jana Pavlišová, DiS.