Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 25.07.2017

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Jana Pavlišová, DiS.