Územní plán obce

Vydaný ÚP Kunčina (tisk), včetně dokladové části je uložen na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Kunčina a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování.