Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.02.2018 27.02.2018 DSO - pozvánka na členskou schůzi
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.12.2017 18.01.2018 Návrh opatření obecné povahy
Miroslav Kubín
28.11.2017 28.02.2018 Oznámení o zamýšleném převodu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.11.2017 09.12.2017 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou STAVEBNÍ POVOLENÍ
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.10.2017 05.11.2017 Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.10.2017 29.11.2017 Pozvání na členskou schůzi svazku obcí SVMT
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.10.2017 31.10.2017 Veřejné projednání studie "protipovodňová opatření v povodí Kunčinského potoka"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
27.09.2017 28.10.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.09.2017 30.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
21.08.2017 06.09.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Kunčina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.08.2017 03.09.2017 Veřejná vyhláška rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností - Kunčina splašková kanalizace
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.08.2017 27.09.2017 Pozvání na členskou schůzi svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.07.2017 01.11.2017 nařízení Města Moravská Třebová č.01/2017, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Moravská Třebová
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
14.06.2017 29.06.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionu MTJ
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
28.04.2017 30.05.2017 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.04.2017 30.05.2017 Finanční úřad pro Pardubický kraj
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.04.2017 06.06.2017 Lesy ČR Podmínky VŘ S 1703/14/957
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.04.2017 18.04.2017 Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2016
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.03.2017 07.04.2017 Státní pozemkový úřad Oznámení o vydání rozhodnutí
č.j. SPU 634589/2016 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.01.2017 15.02.2017 Pozvání na členskou schůzi svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.