Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.05.2019 28.05.2019 Návrh rozpočtového opatření č.2/2019 Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
07.05.2019 23.05.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
02.05.2019 02.07.2019 Nabídka pozemků k pronájmu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.04.2019 13.06.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.03.2019 04.04.2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.02.2019 19.03.2019 Pozvánka na schůzi svazku
Miroslav Kubín
21.02.2019 09.03.2019 Oznámení - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Kunčina k výkonu činnosti pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Třebová
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.01.2019 07.02.2019 Veřejná vyhláška - usnesení - stanovení lhůty pro seznámení s podklady rozhodnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.01.2019 04.02.2019 Veřejná vyhláška - SŽDC
Miroslav Kubín
17.12.2018 01.01.2019 Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.11.2018 13.11.2018 Pozvánka DSO - Výměna vodovodu S 01
Miroslav Kubín
30.10.2018 27.11.2018 Pozvání na členskou schůzi svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Miroslav Kubín
22.10.2018 31.12.2018 Pořízení kompostérů
Miroslav Kubín
19.09.2018 05.10.2018 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro zvláště chráněné území - přírodní památku Pod skálou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.09.2018 18.09.2018 Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí SVMT
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.06.2018 22.06.2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Kunčina, rekonstrukce vývodů z TS SY 290, kNN - Distribuční vedení NN"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
02.05.2018 02.07.2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.03.2018 17.04.2018 Závěrečný účet DSO 2017, Pozvánka na členskou schůzi svazku 4_2018
Miroslav Kubín