Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.11.2019 05.12.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění staveb "Kunčina - splaškové kanalizační přípojky"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.11.2019 26.11.2019 Návrh plánu obnovy na rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.11.2019 26.11.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.11.2019 18.11.2019 Záměr uzavření smlouvy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.10.2019 02.11.2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.10.2019 16.10.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.09.2019 16.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Kunčina - splaškové kanalizační přípojky"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.09.2019 16.11.2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.08.2019 09.09.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
29.07.2019 15.08.2019 Informace občanům
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.07.2019 15.08.2019 Informace občanům obce Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.07.2019 02.08.2019 Rozhodnutí - společné územní a stavební řízení - veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.07.2019 31.12.2019 DSO - Rozpočtové opatření č. 3/2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.06.2019 12.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.06.2019 05.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.06.2019 21.06.2019 Závěrečný účet a audit Regionu MTJ za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.06.2019 20.06.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí "Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 25.06.2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018, Návrh závěrečného účtu za r. 2018, Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018 - Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 02.06.2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.05.2019 26.06.2019 Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.