Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018, Návrh závěrečného účtu za r. 2018, Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018 - Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 17.05.2019

Sejmuto: 25.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Jana Pavlišová, DiS.