Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.05.2020 11.06.2020 Státní pozemkový úřad - Oznámení o vystavení nového soupisu nároků v rámci jednoduchých pozemkových úprav
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.04.2020 15.07.2020 Oznámení o zamýšleném převodu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.02.2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.01.2020 - Darovací smlouvy TJ Sokol Kunčina, z.s. rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.01.2020 - Veřejnoprávní smlouva - Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.09.2019 - Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.08.2019 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.07.2019 30.06.2020 Schválení závěrečného účtu, výkazu o plnění rozpočtu a zprávu o hospodaření svazku za r. 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.06.2019 - Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.04.2019 - Kunčina sociální byty
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.04.2019 - Darovací smlouvy TJ SOKOL KUNČINA, z.s.
Miroslav Kubín
01.04.2019 - Výroční zpráva za rok 2018 O činnosti obce Kunčina v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.04.2018 - Informace o stavbě „Kunčinský potok, Nová Ves – nánosy, oprava toku“
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.02.2018 26.02.2021 Veřejnoprávní smlouva Myslivecké sdružení česká hranice,z.s.
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.02.2018 23.02.2021 Veřejnoprávní smlouva SDH Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.02.2018 13.02.2021 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.10.2017 - Oznámení o připravované výměně vodovodu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.06.2017 30.06.2020 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.