Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.03.2020 - Změny v železniční dopravě
Miroslav Kubín
18.03.2020 - Sbírka zákonů ČR
Miroslav Kubín
18.03.2020 - Opatření hejtmana v době nouzového stavu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.03.2020 - Sbírka zákonů - Nařízení vlády a krizová opatření
Miroslav Kubín
16.03.2020 - Mimořádné opatření v obci Kunčina
Miroslav Kubín
13.03.2020 - Informace o koronaviru v ČR
Miroslav Kubín
13.03.2020 - Mimořádná opatření
Miroslav Kubín
13.03.2020 - SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA - 13.3.2020
Miroslav Kubín
12.03.2020 - Nouzový stav
Miroslav Kubín
17.02.2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
05.02.2020 05.04.2020 Nabídka pozemků k pronájmu - Česká republika - Státní pozemkový úřad
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.01.2020 - Darovací smlouvy TJ Sokol Kunčina, z.s. rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.01.2020 - Veřejnoprávní smlouva - Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.09.2019 - Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.08.2019 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.07.2019 30.06.2020 Schválení závěrečného účtu, výkazu o plnění rozpočtu a zprávu o hospodaření svazku za r. 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.06.2019 - Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.04.2019 - Darovací smlouvy TJ SOKOL KUNČINA, z.s.
Miroslav Kubín
01.04.2019 - Výroční zpráva za rok 2018 O činnosti obce Kunčina v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.