Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.09.2016 27.09.2016 Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.09.2016 27.09.2016 VŘ Protipovodňová opatření
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.09.2016 01.10.2016 Informace o vyhlášení 2. výzvy kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.09.2016 01.10.2016 Žádost hejtmana Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
31.08.2016 12.09.2016 Zadávací dokumentace DA
Miroslav Kubín
17.08.2016 01.09.2016 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
212/2016 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.08.2016 30.08.2016 Lesy ČR - Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
09.08.2016 24.08.2016 Veřejná vyhláška
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.07.2016 01.08.2016 VŘ Oprava severní části hřbitovní zdi Kunčina
Miroslav Kubín
22.07.2016 08.08.2016 VŘ Dětská hřiště Kunčina a Nová Ves
Miroslav Kubín
12.07.2016 10.08.2016 Státní pozemkový úřad - předání návrhu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.07.2016 27.07.2016 Nařízení státní veterinární správy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.06.2016 12.08.2016 Státní pozemkový úřad - Pozvánka na závěrečné jednání
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
27.06.2016 12.07.2016 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
160/2016 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.06.2016 06.07.2017 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VYPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO STOČNÉ
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.05.2016 30.06.2016 Oznámení záměru stavby: ,,Kunčinský potok, Kunčina - Nová Ves, nánosy, oprava toku"
Tomáš Alexandr
17.05.2016 01.06.2016 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
121/2016 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.05.2016 19.05.2016 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
Miroslav Kubín
04.05.2016 04.06.2016 Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Miroslav Kubín
04.05.2016 04.06.2016 Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitosti
Miroslav Kubín