Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.04.2017 30.05.2017 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.04.2017 30.05.2017 Finanční úřad pro Pardubický kraj
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.04.2017 06.06.2017 Lesy ČR Podmínky VŘ S 1703/14/957
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.04.2017 18.04.2017 Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2016
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.03.2017 07.04.2017 Státní pozemkový úřad Oznámení o vydání rozhodnutí
č.j. SPU 634589/2016 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.01.2017 15.02.2017 Pozvání na členskou schůzi svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.12.2016 31.12.2016 Veřejně prospěšné práce - publicita
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.12.2016 21.12.2016 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby KUNČINA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ ČÁST KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.11.2016 02.12.2016 Věřejná vyhláška - Kunčina - splašková kanalizace
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
31.10.2016 30.11.2016 Informační materiál - MZP - revize kotlů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.10.2016 14.11.2016 Podmínky výběrového řízení - 2. kolo Lesy ČR
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.10.2016 25.10.2016 Oznámení výsledků voleb za územní celek
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.09.2016 07.10.2016 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.09.2016 09.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.09.2016 27.09.2016 Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.09.2016 27.09.2016 VŘ Protipovodňová opatření
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.09.2016 01.10.2016 Informace o vyhlášení 2. výzvy kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.09.2016 01.10.2016 Žádost hejtmana Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
31.08.2016 12.09.2016 Zadávací dokumentace DA
Miroslav Kubín
17.08.2016 01.09.2016 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
212/2016 Bc. Jana Pavlišová, DiS.