Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.03.2016 16.03.2016 Záměr prodeje a směny obecních pozemků
46/2016 Miroslav Kubín
28.01.2016 14.02.2016 Výběrové řízení na pracovní pozici administrativní pracovník/pracovnice OÚ Kunčina
Miroslav Kubín
22.01.2016 07.02.2016 Územní rozhodnutí Kanalizace Kunčina
Miroslav Kubín
21.01.2016 21.02.2016 Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby Kunčina splašková kanalizace
Miroslav Kubín
13.01.2016 22.01.2016 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
č.j. 9/2016 Miroslav Kubín
10.12.2015 01.04.2016 Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
Tomáš Alexandr
09.12.2015 16.12.2015 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
Tomáš Alexandr
06.11.2015 20.11.2015 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
Tomáš Alexandr
14.10.2015 22.10.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 14.10.2015
Tomáš Alexandr
29.09.2015 31.12.2015 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Tomáš Alexandr
07.09.2015 01.04.2016 Dražební vyhláška
Tomáš Alexandr

Vyhlášky obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2016 02.01.2016 OZV o závazných částech ÚP
1_2002 Miroslav Kubín
01.01.2016 02.01.2016 OZV o systému odpadů
1_2006 Miroslav Kubín
01.01.2016 02.01.2016 OZV o místním poplatku ze psů a vstupného
1_2007 Miroslav Kubín
01.01.2016 09.04.2016 OZV o pohybů psů na veřejných prostranstvích
1_2009 Miroslav Kubín
01.01.2016 02.01.2016 OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů
1_2010 Miroslav Kubín
01.01.2016 09.04.2016 OZV o místním poplatku ze psů
1_2011 Miroslav Kubín
01.01.2016 09.04.2016 OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů
1_2012 Miroslav Kubín
01.01.2016 02.01.2016 OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů
2_2006 Miroslav Kubín
01.01.2016 02.01.2016 OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů
2/2009 Miroslav Kubín