Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.09.2019 16.11.2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.08.2019 09.09.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
29.07.2019 15.08.2019 Informace občanům
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.07.2019 15.08.2019 Informace občanům obce Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.07.2019 02.08.2019 Rozhodnutí - společné územní a stavební řízení - veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.06.2019 12.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.06.2019 05.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.06.2019 21.06.2019 Závěrečný účet a audit Regionu MTJ za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.06.2019 20.06.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí "Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 25.06.2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018, Návrh závěrečného účtu za r. 2018, Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018 - Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 02.06.2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.05.2019 26.06.2019 Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.05.2019 28.05.2019 Návrh rozpočtového opatření č.2/2019 Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
07.05.2019 23.05.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
02.05.2019 02.07.2019 Nabídka pozemků k pronájmu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.04.2019 10.05.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.03.2019 04.04.2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.02.2019 19.03.2019 Pozvánka na schůzi svazku
Miroslav Kubín
21.02.2019 09.03.2019 Oznámení - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Kunčina k výkonu činnosti pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Třebová
Bc. Jana Pavlišová, DiS.