Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.01.2017 31.12.2017 Schválený rozpočet obce Kunčina 2017
Miroslav Kubín
30.11.2016 15.11.2016 Návrh rozpočtu na r. 2017 - Region Moravskotřebovska a Jevíčska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
14.11.2016 29.11.2016 Návrh rozpočtu obce Kunčina pro rok 2017
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.11.2016 16.11.2016 Návrh rozpočtu 2017
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.05.2016 07.06.2016 Závěrečný účet obce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.05.2016 07.06.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.01.2016 31.12.2016 Schválený rozpočet obce pro rok 2016
Miroslav Kubín
01.12.2015 16.12.2015 Návrh rozpočtu obce 2016
Miroslav Kubín
22.04.2015 26.05.2015 Závěrečný účet obce 2014
Miroslav Kubín

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.10.2019 16.10.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.09.2019 16.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Kunčina - splaškové kanalizační přípojky"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.08.2019 09.09.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
29.07.2019 15.08.2019 Informace občanům
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.07.2019 02.08.2019 Rozhodnutí - společné územní a stavební řízení - veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.06.2019 12.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.06.2019 05.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.06.2019 21.06.2019 Závěrečný účet a audit Regionu MTJ za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.06.2019 20.06.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí "Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 25.06.2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018, Návrh závěrečného účtu za r. 2018, Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018 - Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 02.06.2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.