GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.10.2019 05.11.2019 Záměr koupě - prodej pozemků
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.10.2019 02.11.2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.10.2019 29.11.2019 VV - veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
07.10.2019 16.10.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 16.10.2019
Miroslav Kubín
01.10.2019 16.10.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.09.2019 16.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Kunčina - splaškové kanalizační přípojky"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.09.2019 16.11.2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.09.2019 26.09.2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 10.9.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.09.2019 26.09.2019 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
02.09.2019 10.09.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů obce Kunčina 10.9.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.08.2019 09.09.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.08.2019 25.09.2019 Exekuční příkaz proti povinnému Jaroslavu Šabackému
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
08.08.2019 23.08.2019 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
29.07.2019 15.08.2019 Informace občanům
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.07.2019 27.08.2019 Oznámení - veřejné projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.07.2019 26.08.2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.07.2019 15.08.2019 Informace občanům obce Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.07.2019 02.08.2019 Rozhodnutí - společné územní a stavební řízení - veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
08.07.2019 18.09.2019 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dobrovolná dražba
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
02.07.2019 02.08.2019 Elektronická dražba proti povinnému: Němec Zdeněk a Jana Němcová
Bc. Jana Pavlišová, DiS.