GDPR

Územní plán obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2016 01.06.2020 Územní plán obce Kunčina - hlavní výkres
Miroslav Kubín
01.01.2016 01.06.2020 Územní plán obce Kunčina - v.koncepce techn. infrastruktury-vodní hospodářství
Miroslav Kubín
01.01.2016 01.06.2020 Územní plán obce Kunčina - v.koncepce techn. infrastruktury-energetika, telekomunikace
Miroslav Kubín
01.01.2016 01.06.2020 Územní plán obce Kunčina - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Miroslav Kubín
01.01.2016 01.06.2020 Územní plán obce Kunčina - výkres širších vztahů
Miroslav Kubín
01.01.2016 01.06.2020 Územní plán obce Kunčina - koordinační výkres
Miroslav Kubín
01.01.2016 01.06.2020 Územní plán obce Kunčina - výkres předpokládaných záborů ZPF
Miroslav Kubín

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.06.2020 23.06.2020 Skupinový vodovod Moravskotřebovska - Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019, návrh závěrečného účtu za rok 2019, výkaz FIN 2-12.
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.05.2020 10.06.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrka, zpráva o výsledku přezkumu hospodaření
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.01.2020 31.01.2020 Skupinový vodovod Moravskotřebovska Rozpočtové opatření č. 4/2019 k 31.12.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.08.2020 16.09.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
28.07.2020 12.08.2020 Zveřejnění rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením - Splašková kanalizace Kunčina
Miroslav Kubín
24.06.2020 10.07.2020 Oznámení zahájení společného řízení pro změnu stavby kanalizace před dokončením
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.06.2020 23.06.2020 Pozvánka na schůzi svazku Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Miroslav Kubín
11.05.2020 27.05.2020 Státní pozemkový úřad - Jednoduché pozemkové úpravy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.05.2020 11.06.2020 Státní pozemkový úřad - Oznámení o vystavení nového soupisu nároků v rámci jednoduchých pozemkových úprav
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.04.2020 20.05.2020 Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Kunčina, okres Svitavy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.04.2020 15.07.2020 Oznámení o zamýšleném převodu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
05.02.2020 05.04.2020 Nabídka pozemků k pronájmu - Česká republika - Státní pozemkový úřad
Bc. Jana Pavlišová, DiS.