GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.05.2019 02.07.2019 Nabídka pozemků k pronájmu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.04.2019 13.06.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.04.2019 02.05.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů obce Kunčina 02.05.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.04.2019 30.04.2019 Rozpočtové opatření DSO
Miroslav Kubín
15.04.2019 30.04.2019 Skupinový vodovod Moravskotřebovska - Návrh rozpočtového opatření číslo 1
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.04.2019 02.05.2019 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
08.04.2019 24.04.2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 28.3.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.04.2019 19.04.2019 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Kunčina pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.04.2019 06.06.2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.03.2019 28.03.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů obce Kunčina 28.3.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
14.03.2019 19.04.2019 Dražební vyhláška proti povinnému: Janu Fajmanovi
134 EX 13371/16-861 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.03.2019 28.03.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
08.03.2019 24.03.2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 28.2.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.03.2019 04.04.2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.02.2019 19.03.2019 Pozvánka na schůzi svazku
Miroslav Kubín
21.02.2019 09.03.2019 Oznámení - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Kunčina k výkonu činnosti pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Třebová
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.02.2019 08.03.2019 Exekuční příkaz proti povinnému Michalu Šabackému
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.02.2019 20.02.2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 24.1.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.01.2019 15.02.2019 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
OÚ/47/2019 Bc. Jana Pavlišová, DiS.