GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.07.2019 30.06.2020 Schválení závěrečného účtu, výkazu o plnění rozpočtu a zprávu o hospodaření svazku za r. 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.07.2019 31.12.2019 DSO - Rozpočtové opatření č. 3/2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.07.2019 16.07.2019 Záměr prodeje a směn pozemků ve vlastnictví obce
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.07.2019 16.07.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.06.2019 12.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.06.2019 04.07.2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 13.6.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
19.06.2019 05.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
06.06.2019 21.06.2019 Závěrečný účet a audit Regionu MTJ za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.06.2019 20.06.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí "Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
04.06.2019 28.06.2019 Dražební vyhláška proti povinnému: Ivo Veselý
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.06.2019 11.06.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů obce Kunčina 13.6.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.06.2019 11.06.2019 Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
31.05.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření DSO č.2
Miroslav Kubín
17.05.2019 25.06.2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018, Návrh závěrečného účtu za r. 2018, Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018 - Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 02.06.2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2019 18.06.2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - dlužník Jana Krůzová
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.05.2019 26.06.2019 Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
13.05.2019 28.05.2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 2.5.2019
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
10.05.2019 28.05.2019 Návrh rozpočtového opatření č.2/2019 Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
07.05.2019 23.05.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Chodník AZ - ZŠ - Nádraží, Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.