Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.01.2016

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Miroslav Kubín