Vyhlášky a usnesení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.03.2018 23.04.2018 Veřejná nabídka pozemků dle zákona č. 229/1991Sb.
Miroslav Kubín
15.03.2018 05.04.2018 Výsledky hospodaření VHOS 2017
Miroslav Kubín
15.03.2018 09.04.2018 Konkursní řízení na pozici ředitel/ka ZŠ Kunčina, okres Svitavy
OÚ/113/2018 Miroslav Kubín
08.03.2018 09.04.2018 Věřejná vyhláška MěÚ Adamov
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
26.02.2018 28.03.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
08.02.2018 27.02.2018 DSO - pozvánka na členskou schůzi
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.12.2017 18.01.2018 Návrh opatření obecné povahy
Miroslav Kubín
28.11.2017 28.02.2018 Oznámení o zamýšleném převodu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
23.11.2017 09.12.2017 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou STAVEBNÍ POVOLENÍ
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
20.10.2017 05.11.2017 Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.10.2017 29.11.2017 Pozvání na členskou schůzi svazku obcí SVMT
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.10.2017 31.10.2017 Veřejné projednání studie "protipovodňová opatření v povodí Kunčinského potoka"
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
27.09.2017 28.10.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.09.2017 30.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
21.08.2017 06.09.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Kunčina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
18.08.2017 03.09.2017 Veřejná vyhláška rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností - Kunčina splašková kanalizace
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.08.2017 27.09.2017 Pozvání na členskou schůzi svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.07.2017 01.11.2017 nařízení Města Moravská Třebová č.01/2017, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Moravská Třebová
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
14.06.2017 29.06.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionu MTJ
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
28.04.2017 30.05.2017 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné
Bc. Jana Pavlišová, DiS.