Vyhlášky a usnesení

GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2018 - Jmenování pověřence GDPR
Miroslav Kubín
01.01.2018 - Prohlášení o ochraně osobních údajů - obec Kunčina
Miroslav Kubín

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.04.2019 - Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Kunčina
OÚ/135/2019 Bc. Jana Pavlišová, DiS.

Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.01.2020 10.02.2020 Záměr prodeje stavebního pozemku
Bc. Jana Pavlišová, DiS.

Dražby a exekuce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.12.2019 05.02.2020 Dražební vyhláška proti povinné: Vlastě Karvayové
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
05.12.2019 21.01.2020 Dražební vyhláška proti povinnému: Janu Fajmanovi
Bc. Jana Pavlišová, DiS.

Dokumenty ke stažení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.06.2018 - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.01.2016 - Žádost o dotaci
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Vyúčtování dotace
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Ohlášení psa
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Odhlášení psa
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Oznámení stanoviště včelstev
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Žádost o koupi pozemků
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob
Miroslav Kubín
20.08.2015 - Rozvojový dokument obce

Územní plán obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.07.2017 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - textová část
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - textová část - odůvodnění
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - výkres základního členění území
Miroslav Kubín