Vítání občánků v obřadní síni OU Kunčina

Vítání občánků v obřadní síni OU Kunčina

V polovině roku 2015 byly provedeny a dokončeny rozsáhlejších opravy a vnitřních úpravy obřadní síně v Kunčině.  Vzápětí se konalo první vítání občánků, které bylo prvním společenskou událostí těchto rekonstruovaných prostor. Pan starosta společně s místostarostou obce sestavili s novým hávem obřadní síně i nový moderní program obřadu vítání občánků. Připraveno je také dostatečné pohodlí pro rodinu, příbuzné a blízké vhodným posezením, a to v dostatečném počtu.

Nový občánek naší obce je uvítán do života projevem jak starosty, tak místostarosty. V programu pak následuje asi nejvýznamnější změna. Promítaná rodinná prezentace pro všechny účastníky obřadu. Prezentace je připravena panem starostou z rodinných fotografií a to nejenom vítaného miminka, ale i jeho rodiny a příbuzných.  S předstihem se rodiče miminka dohodnou s panem starostou na předání fotografií jak v papírové formě nebo elektronické podobě pro přípravu vlastního pásma. Sestavená prezentace, která je ve slavnostní den podbarvena romantickou hudbou, vytváří atmosféru odpovídající svátečnímu dni šťastných rodičů, příbuzných a také odpovídá významnému dni vítání nového človíčka naší obce. Obřad je ukončen slibem rodičů a podpisem do obřadní knihy. Po celou dobu svátečních okamžiků vítání je prováděna podrobná fotodokumentace digitální zrcadlovkou. Rodiče miminka tak získají fotodokumentaci elektronicky nebo na CD v následujících dnech pro svoji potřebu, rodiny i příbuzných. Kromě fotografií obdrží rodiče dar obce a získají pro svoji potřebu také promítanou prezentaci. Právě prezentace a fotodokumentace obřadu mohou být budoucí silnou vzpomínkou na tyto významné okamžiky v životě rodiny.

 

Budete-li mít zájem o obřad vítání občánků, vyberte si z následujících termínů a prosím včas a ohlaste u pana starosty a to jak s ohledem na časový rozvrh, tak na přípravu celého obřadu.  Vyhlášený plán obřadů pro rok 2016 s termíny, na které se mohou šťastní rodiče miminek dopředu přihlásit: