Úřední deska

Výběrová řízení vyhlašovaná obcí

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.02.2017 25.02.2017 Konkurs na knihovníka / knihovnici v Nové Vsi
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.09.2016 07.10.2016 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.09.2016 27.09.2016 Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
16.09.2016 27.09.2016 VŘ Protipovodňová opatření
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
31.08.2016 12.09.2016 Zadávací dokumentace DA
Miroslav Kubín
22.07.2016 01.08.2016 VŘ Oprava severní části hřbitovní zdi Kunčina
Miroslav Kubín
22.07.2016 08.08.2016 VŘ Dětská hřiště Kunčina a Nová Ves
Miroslav Kubín

Dražby a exekuce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.05.2017 06.09.2017 Dražební vyhláška proti povinnému: Lubomír Smolík
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
17.05.2017 16.06.2017 Exekuční příkaz proti povinnému Pavlu Hromadníkovi
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
24.04.2017 25.05.2017 Exekuční příkaz proti povinné: Valová Hana
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
28.03.2017 12.05.2017 Elektronická dražební vyhláška proti povinné: Petra Čonková
137 EX 8280/09-208 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
14.03.2017 15.04.2017 Exekuční příkaz proti povinnému Ivo Veselý
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.03.2017 26.04.2017 Dražební vyhláška proti povinnému: Lubomír Smolík
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
22.02.2017 29.03.2017 Dražební vyhláška proti povinnému: Petr Dvořák
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.01.2017 02.03.2017 Exekuční příkaz - rozhodnutí o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného Pavla Diblíka
130 EX 23262/12-12 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
30.01.2017 02.03.2017 Exekuční příkaz proti povinnému Lubomíru Smolíkovi
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
25.01.2017 26.02.2017 Exekuční příkaz proti povinnému Jiřímu Vrbovi
Čj 006 EX 342/03-235 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
11.01.2017 17.02.2017 Dražební vyhláška proti povinnému Martin Valný
Čj 056 EX 3619/12-123 Bc. Jana Pavlišová, DiS.
15.11.2016 16.12.2016 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
03.10.2016 09.11.2016 Dražební vyhláška proti povinnému Stanislavu Fafílkovi
Bc. Jana Pavlišová, DiS.