Rozpočet

Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.03.2016 10.03.2019 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.

Dražby a exekuce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.08.2018 25.09.2018 Dražební vyhláška proti povinné: Hana Valová
č.j. 197 EX 7268/16-106 Bc. Jana Pavlišová, DiS.

Dokumenty ke stažení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.06.2018 - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.01.2016 - Žádost o dotaci
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Vyúčtování dotace
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Ohlášení psa
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Odhlášení psa
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Oznámení stanoviště včelstev
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Žádost o koupi pozemků
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob
Miroslav Kubín
20.08.2015 - Rozvojový dokument obce

Územní plán obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.07.2017 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - textová část
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - textová část - odůvodnění
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - výkres základního členění území
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - hlavní výkres
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - v.koncepce techn. infrastruktury-vodní hospodářství
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - v.koncepce techn. infrastruktury-energetika, telekomunikace
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Miroslav Kubín