Rozpočet

Majetek obce - prodej, pronájem, pacht, SOSB

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.03.2016 10.03.2019 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kunčina
Bc. Jana Pavlišová, DiS.

Dokumenty ke stažení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.06.2018 - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.01.2016 - Žádost o dotaci
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Vyúčtování dotace
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Ohlášení psa
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Odhlášení psa
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Oznámení stanoviště včelstev
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Žádost o koupi pozemků
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob
Miroslav Kubín
20.08.2015 - Rozvojový dokument obce

Územní plán obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.07.2017 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Bc. Jana Pavlišová, DiS.
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - textová část
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - textová část - odůvodnění
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - výkres základního členění území
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - hlavní výkres
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - v.koncepce techn. infrastruktury-vodní hospodářství
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - v.koncepce techn. infrastruktury-energetika, telekomunikace
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Miroslav Kubín
01.01.2016 - Územní plán obce Kunčina - výkres širších vztahů
Miroslav Kubín