Informace o dotačním titulu s účastí obce Kunčina

Obec realizovala tento projekt:
Název projektu: Protipovodňová opatření obce Kunčina 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002157

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2228786 Kč

Cíl projektu: Předmětem projektu je zhotovení digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Kunčina, Realizací projektu bude 50 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Datum zahájení realizace projektu: 10.10.2016 

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

 

Složení obecního zastupitelstva pro následující volební období:

ANO 2011:
Miroslav Kubín, Aleš Širůček, Pavel Novotný, Josef Beneš, Ondřej Brychta

KSČM:
Zdeněk Henych, Tomáš Matušák, Jiří Šejnoha, Marek Šejnoha

ČSSD:
Dagmar Nedvědová

ODS:
Jiří Jelínek

Finanční výbor
předseda: Zdeněk Henych
členové: Dagmar Nedvědová, Jiří Šejnoha

Kontrolní výbor
předseda: Jelínek Jiří
členové: Lucie Zezulová, Aleš Širůček

Výbor pro sport, kulturu a životní prostředí
předseda: Ondřej Brychta
členové: Filip Kolbábek, Vladimír Kaláb