PLATNÁ LEGISLATIVA ČR

Navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR

FOTOGALERIE

Jediným kliknutím se přesunete do fotogalerie Obecního úřadu v Kunčině.

Fotogalerie byla přesunuta na externí službu.
http://obeckuncina.rajce.idnes.cz/

Mapový portál obce

Vážení občané, navštivte nově pořízený mapový portál naší obce. V mapovém portálu jsou již umístěny inženýrské sítě, platný územní plán obce a různé pasportní vrstvy.

 

Digitální povodňový plán obce

 Vážení občané, nyní můžete navštívit webové stránky, které obsahují nově pořízený digitální povodňový plán naší obce, který byl zpracován v roce 2017 za přispění dotačních prostředků z OPŽP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde nic není zatím :-)

visit http://Https://pillsforsaleonline.org/quaalude-methaqualone-1114// Sale Quaalude (Methaqualone) free shipping Such reactions may include bruising, soreness, pain, tingling, itching, and swelling Overdosage with Muse may result in hypotension, persistent penile pain, and possibly priapism (rigid erection lasting ≥6h.

Sportovní areál Kunčina - víceúčelové hřiště s umělým povrchem u ZŠ

V roce 2012 se podařilo dostavět sportovní areál u Základní školy Kunčina, který se skládá ze tří multifunkčních hřišť s umělým povrchem v areálu u školy. Na těchto je možno hrát plnohodnotně míčové hry jako je volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, floorbal, tenis, malá kopaná atd. Hřiště je otevřeno pro veřejnost a jeho využití není zpoplatněno.

 

           

 

Sportovní areál Kunčina - fotbalové hřiště

 

Dále sportovní areál obsahuje fotbalové hřiště s kvalitním zázemím, posilovnu s velkým množstvím špičkových posilovacích zařízení, dále je v budově sauna pro s kapacitou 12 osob a vířivka s kapacitou 6 osob. Všechna tato zařízení mají za cíl sloužit široké veřejnosti.

 

                                             

              

 EU banner SA

 

 

 

Volejbalová hřiště v Nové Vsi - areál za Kulturním domem v Nové Vsi

Dlouhá desetiletí jsou hojně využívána volejbalová hřiště v Nové Vsi za Kulturním domem v Nové Vsi. V areálu jsou dva volejbalové kurty s přírodním povrchem. Na těchto kurtech je možné hrát míčové hry jako je volejbal či nohejbal. Hřiště je otevřeno pro veřejnost a jeho využití není zpoplatněno.

V areálu jsou pořádány volejbalové turnaje, nohejbalové turnaje a využívají jej také dobrovolní hasiči z Nové Vsi, kteří zde každoročně pořádají Hasičské závody o pohár starosty obce.

V roce 2015 namísto části sportovní plochy vyrostlo veřejné dětské hřiště, které je velmi oblíbené mezi místními dětmi.

 

          

 

 

Fotbalové hřiště v areálu Pod Skalkou

V areálu se nachází fotbalové hřiště na minikopanou o rozměrech 35 metrů X 25 metrů s travnatým povrchem. 

V areálu jsou pořádány dvě významné akce: Turnaj o Kunčinské Tango a Zimní duatlon. Areál je volně přístupný veřejnosti a jeho využití není zpoplatněno.

 

                   

 

Historie: Při pohledu zpět do novodobé historie rozhlížení z Hřebečského hřebenu mezi Svitavami a Moravskou Třebovou můžeme snahy o stavbu vyhlídkové věže datovat k roku 2004, kdy Mikroregion Svitavsko a Region Moravskotřebovska a Jevíčska představily záměr postavit 30 metrů vysokou rozhlednu u vysílače Kamenná Horka. Počátkem roku 2007 však město Svitavy od plánu ustoupilo a projekt zůstal pouze na papíře.

Záměr vystavět rozhlednu byl znovu oživen ze strany města Moravská Třebová zhruba po necelém roce, kdy byla navržena stavba rozhledny v lokalitě Strážného vrchu (610m) v rámci širšího projektu tzv. hřebečských důlních stezek. Tento projekt byl realizován v období duben 2009 – prosinec 2010 s celkovými náklady téměř 13 mil. Kč (výraznou měrou se podílely prostředky z dotace EU).

Stezky o celkové délce 70km zavedou návštěvníky k několika bývalým dolům s těžbou lupku, mají celkem 28 naučných zastavení, 8 výchozích stanovišť, 6 odpočívadel, vyhlídkovou věž na Strážném vrchu, vyhlídkovou plošinu Nad doly a turistické altánky Na Mladějovském vrchu a U vysílače. Stezky zahrnují také novou geologickou expozici na zámku v Moravské Třebové.  

Rozhledna na Strážném vrchu (resp. na jeho východním úpatí) má podobu dřevěné konstrukce doplněné ocelovými prvky. Symbolizuje výstuže hornické štoly. Její výstavba proběhla během zimy 2009/2010, svého otevření se dočkala 4. července 2010 společně s oficiálním zpřístupněním důlních stezek i geologické expozice.

 

Výhled: severní část Boskovické brázdy s Moravskou Třebovou a Pastviskem, dále Zábřežská vrchovina s Lázkem, část Orlických hor (Suchý vrch, Buková hora), za dobré viditelnosti Králický Sněžník, dále je vidět Podorlicko s Lanškrounem

                                                                  

 

PO KLIKNUTÍ SHLÉDNETE ZAJÍMAVÝ VIDEOKLIP NA YOUTUBE

KULTURNÍ DŮM V KUNČINĚ


Kulturní dům Kunčina plní roli hlavního kulturního centra v naší obci.

Budova Kulturního domu v Kunčině je po dlouhá desetiletí využívána pro pořádání plesů, zábav, schůzí, oslav, karnevalů či divadelních představení a kina. 

Od roku 2013 probíhá průběžná rekonstrukce (parkoviště, ústřední topení a kotelna, hlavní sál, chodby, kuchyně, WC, Zázemí pro prodej - barový pult ve sklepě, balkón, okna a dveře, terasa). 

Budovu lze pronajmout za poplatek k rodinným či firemním oslavám, svatbám, koncertům, výstavám či besedám. 

 

               

 

 

Klub důchodců Kunčina 

Budova čp. 142 v Kunčině je po dlouhá desetiletí využívána jako zázemí Klubu důchodců v Kunčině. V posledních letech slouží veřejnosti jako místní knihovna. 

V letech 2015-2018 proběhla v budově kompletní rekonstrukce (hlavní sál, chodba, kuchyně, vstupní prostory), bylo vybudováno parkoviště, chodník se 4 lavicemi pro veřejnost, proběhly značné parkové úpravy. V budově je ústřední plynové topení.

Budovu lze pronajmout za poplatek k rodinným či firemním oslavám či svatbám. 

 

          

 

 

Přírodní areál Pod Skalkou

Areál pod Skalkou je využíván spolky obce, které zde pořádají venkovní kulturní a sportovní akce (zimní duatlon, pálení čarodějnic, stavění a kácení májky, Kunčinská pouť, turnaj v malé kopané o Kunčinské Tango, Den s motočerty).

                       

 

Myslivna Nová Ves

Areál u Myslivny v Nové Vsi je využíván spolky obce, které zde pořádají venkovní kulturní akce (Loučení s létem, Soutěž ve vaření gulášů). Budovu lze pronajmout a pořádat v ní svatby, oslavy či schůze.

          

 

 

 

Kunčinský kostel sv. Jiří je jednolodní stavba. Loď je zaklenuta renesanční valenou klenbou s lunetami, kruchta je dřevěná. Do věže se vstupuje pozdně gotickým portálem. V horním patře je nad oknem vsazena kamenná deska se třemi znaky. Vnitřní zařízení pochází z různých období. Hlavní oltář je pseudorománský. Obsahuje ale pozdně renesanční reliéf sv. Jiří z konce 16. století. Klasicistní kazatelna pochází z doby kolem roku 1800. Boční oltáře a  kazatelna jsou klasicistní rovněž z doby kolem roku 1800. Křížová cesta je v rokokovém stylu. Místo původního presbytáře je nyní moderní čtvercová přístavba. Okna jsou vysoká a rovněž moderně upravená. Mezi nimi jsou zachovány opěrné pilíře.

 

                           

 

 

Sousoší Kalvárie a sousoší na balustrádě 

 

Před kostelem sv. Jiří v Kunčině se nachází soubor barokních soch. Skupina soch je obdobou morového sloupu a představuje významnou regionální památku dosahující celostátního významu. Tato jedinečnost je dána neobvyklým zpracováním a rozsáhlostí díla. Nečekaná stavba ve vesnickém prostředí je z hlediska množství soch připodobňována ke zmenšenině galerie soch světců na pražském Karlově mostě. Na terase vymezené balustrádou (zábradlí z kuželek) stojí dvanáct soch světců, které doplňují čtyři sochy světců na sloupech. Nedaleko balustrády se nalézá sousoší Kalvárie. Balustráda se sochami a sousoší Kalvárie jsou evidovány jako nemovité kulturní památky.

Soubor soch byl postaven na památku morové epidemie z roku 1715 a nešťastných událostí, které vesnice Kunčina a Novou Ves potkali. Nejstarší je socha sv. Jana Nepomuckého. Pochází již z roku 1712. Nalezneme zde kromě sv. Jana Nepomuckého i Pannu Marii, sv. Barboru a sv. Rocha. Na terase balustrády se pak nachází zleva od kalvárie sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Jeroným, sv. Alžběta, sv. Simeon, sv. Magdaléna, sv. Rozálie, sv. františek Xaverský, sv. Ignác z Loyoly, sv. Karel Boromejský, sv. Šebastián, král David a sv. Matouš Evangelsita.

Památka sousoší na balustrádě je původními německými obyvateli jmenována jako Čtrnáct pomocníků v nouzi, kteří symbolizovali ochranu lidského bytí před nemocemi, přírodními katastrofami, závistí a zlobou. Poukazovali na pomíjivost lidského života a nabádali lidi k pokoře, spravedlnosti, oddanosti a víře.

Objednavatelem soch byl kunčinský farář Matěj Josef Theofil Kunert, který celou stavbu financoval. Sochy byly vytvořeny v dílně olomouckého sochaře Jana Sturmera.

                                                  

 

Bezslohový kostel sv. Rocha pochází z r. 1857. Obdélníková hladká stavba s půlkruhovým závěrem. Věž na západní straně, sakristie na severní straně. Zařízení kostela jednoduché z doby výstavby kostela. Oltář ve stylu druhého rokoka. Před kostelem kamenné sousoší Kalvárie z roku 1862.

Vnitřní prostor je zaklenut třemi plackovými klenbami. Okna jsou hladká, kruchta dřevěná. Zařízení kostela je jednoduché. Zčásti pochází z doby výstavby kostela. Hlavní oltář je ve stylu druhého rokoka. Obsahuje raně barokní obraz s morovými patrony sv. Rochem a Šebestiánem z 2. poloviny 17. století.  Kazatelna a varhany jsou klasicistní a rokokové pocházející
z 18. století. Před kostelíkem stojí kamenné sousoší Kalvárie pocházející z roku 1862 s novobarokními reliéfy Piety a sv. Josefa. I krucifix na obelisku je pozdně barokní z roku 1862. Západně od kostelíka, u hřbitova, stojí socha sv. Rocha.

 

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1365. V roce 1740 zde byl postaven dřevěný kostelík. V roce 1857 byl vybudován nový kostel, nynější bezslohový kostel sv. Rocha. V roce 1858 byla následně zbořena stará kaple, zasvěcená sv. Rochovi a sv. Šebestiánovi. V roce 1886 byl zbudován západně od kostelíku nový hřbitov. Do té doby se muselo pohřbívat v nedaleké Kunčině.

           

                                  

                           

 

 

 

 

V roce 2015 se podařilo dostavět veřejností a dětmi dlouho očekávaná dětská hřiště v Kunčině a Nové Vsi.

Výstavba dětských hřišť byla podpořena zastupitelstvem obce již na konci roku 2014, bylo rozhodnuto, že se obec pokusí získat dotaci na nákup herních prvků. Abychom získali maximální možnou výši dotace od MMR ČR, tedy ve výši 400.000 Kč, byl ve spolupráci s dětmi z MŠ a ZŠ Kunčina sestaven projekt na nákup prvků v ceně 636.000 Kč.

Zastupitelstvo obce se také shodlo na tom, že zemní práce, dopadové plochy a oplocení zaplatí obec z obecního rozpočtu tak, aby nepoužila dotační prostředky na platbu něčeho, co je schopna zajistit levněji a pomocí práce vlastních zaměstnanců.

V roce 2016 byla dostavěna dětská hřiště u základní a mateřské školy v Kunčině a hřiště z mateřské školy v Nově Vsi. Obec získala dotaci od MMR ČR ve výši 399.900 Kč.

 

Všechna dětská hřiště budou otevřena sezónně, a to od března do listopadu daného roku. Obec Kunčina si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu dle počasí. 

Správcem dětských hřišť byl jmenován pan Jaroslav Selinger a velmi rád zodpoví Vaše dotazy či podněty na tel. čísle 736 148 431.   

 

Pro otevření potřebujete program Adobe Acrobat Reader, ke stažení níže. 

areader


ZPRAVODAJ – informační servis obcí Kunčiny a Nové Vsi. Vydává Obecní úřad v Kunčině v nákladu 450 kusů. Adresa: Kunčina 204, 569 24, tel.: 461 318 321. Na vydání se podílejí: M. Laštůvková, D. Brychtová. Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů, vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 13562.