Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Předseda Regionu - Ing. Miloš Mička
Místopředseda Regionu: Dušan Pávek, dipl. um

Adresa: T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

webové stránky:  http://www.regionmtj.cz/svazek-obci/

Mikroregion Moravskotřebovska a Jevíčska zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). V tomto území o rozloze cca 420 km2 založila v roce 1999 dvě spádová města a 28 vesnic Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska čítající okolo 28 tisíc obyvatel. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 32 členskými obcemi: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká.

 

Dobrovolný svazek obcí Moravskotřebovský vodovod

Ředitelka svazku - Soňa Borovcová
Zástupce ředitelky svazku: Mgr. Libor Cach

Předseda rady svazku - Marcela Šípová

Adresa: Nádražní 1430/6, Moravská Třebová - Předměstí, 571 01

Předmětem činnosti je správa, údržba, ekonomický provoz, obnova a rozvoj skupinového vodovodu, jakož uceleného propojedného vodovodního systému. Rekonstrukce společných vodovodních a kanalizačních zařízení k zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody v rozsahu českých a evropských standardů. Zajištění plynulé dodávky pitné vody v dostatečném množství a kvalitě členským obcím. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.

Členské obce: Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Janůvky, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Malíkov, Radkov, Rozstání, Rudná, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov, Útěchov.