Kulturní zázemí

KULTURNÍ DŮM V KUNČINĚ


Kulturní dům Kunčina plní roli hlavního kulturního centra v naší obci.

Budova Kulturního domu v Kunčině je po dlouhá desetiletí využívána pro pořádání plesů, zábav, schůzí, oslav, karnevalů či divadelních představení a kina. 

Od roku 2013 probíhá průběžná rekonstrukce (parkoviště, ústřední topení a kotelna, hlavní sál, chodby, kuchyně, WC, Zázemí pro prodej - barový pult ve sklepě, balkón, okna a dveře, terasa). 

Budovu lze pronajmout za poplatek k rodinným či firemním oslavám, svatbám, koncertům, výstavám či besedám. 

 

               

 

 

Klub důchodců Kunčina 

Budova čp. 142 v Kunčině je po dlouhá desetiletí využívána jako zázemí Klubu důchodců v Kunčině. V posledních letech slouží veřejnosti jako místní knihovna. 

V letech 2015-2018 proběhla v budově kompletní rekonstrukce (hlavní sál, chodba, kuchyně, vstupní prostory), bylo vybudováno parkoviště, chodník se 4 lavicemi pro veřejnost, proběhly značné parkové úpravy. V budově je ústřední plynové topení.

Budovu lze pronajmout za poplatek k rodinným či firemním oslavám či svatbám. 

 

          

 

 

Přírodní areál Pod Skalkou

Areál pod Skalkou je využíván spolky obce, které zde pořádají venkovní kulturní a sportovní akce (zimní duatlon, pálení čarodějnic, stavění a kácení májky, Kunčinská pouť, turnaj v malé kopané o Kunčinské Tango, Den s motočerty).

                       

 

Myslivna Nová Ves

Areál u Myslivny v Nové Vsi je využíván spolky obce, které zde pořádají venkovní kulturní akce (Loučení s létem, Soutěž ve vaření gulášů). Budovu lze pronajmout a pořádat v ní svatby, oslavy či schůze.