Informace o dotačním titulu s účastí obce Kunčina

Obec realizovala tento projekt:
Název projektu: Protipovodňová opatření obce Kunčina 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002157

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2228786 Kč

Cíl projektu: Předmětem projektu je zhotovení digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Kunčina, Realizací projektu bude 50 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Datum zahájení realizace projektu: 10.10.2016 

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.