Sportovní areál

V roce 2012 se podařilo dostavět sportovní a relaxační centrum které se skládá ze tří multifunkčních hřišť s umělým povrchem v areálu u školy. Na těchto je možno hrát plnohodnotně míčové hry jako je volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, floorbal, tenis, malá kopaná atd. Dále centrum obsahuje v areálu u fotbalového hřiště posilovnu, kde je osazeno velké množství špičkových posilovacích zařízení , které umožnuje procvičení všech svalových partií. Dále je v budově sauna pro s kapacitou 12 lidí a vířivka pro 6 osob. Všechna tato zařízení mají sloužit široké veřejnosti a budou postupně uváděna do provozu.

Správce sportovišť pan Josef Kalina je na pracovišti k dispozici dle otvírací doby, rezervace či podrobnější informace k Vašim dotazů velmi rád zodpoví na tel. čísle 702 058 891.

 EU banner SA

 

Povinnosti návštěvníků

Do relaxačních zařízení není dovolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami nebo odpuzujícími kožními parazity či vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým.
Návštěvníci se musí před každým vstupem do bazénu umýt mýdlem a osprchovat.

Where to purchase Provigil (Modafinil) mail order without prescription view website Mometasone Furoate Topical Solution USP, 0.

go here Plasma protein binding is not meaningfully altered in patients.

Vstup do prostoru s vířivým bazénkem a do bazénku

 • omezuje denní provozní rozvrh zveřejněný u vchodu do místnosti
 • určuje každému návštěvníkovi podrobit se ustanovením tohoto řádu
 • dětem mladším 10ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let

Vyloučení z návštěvy zařízení – vířivého bazénku

 • návštěva bazénku s teplotou vody 38 stupňů se nedoporučuje osobám se srdečními problémy a s problémy s krevním tlakem, tyto osoby vstupují do bazénku na vlastní nebezpečí a v přítomnosti jiných osob
 • do prostor s bazénkem nemají přístup a z používání bazénku jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, rovněž osoby nečisté a pod vlivem alkoholu
 • vstup do bazénku může být také odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek a bezpečnost a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto řádu a řídit se pokyny obsluhy zařízení
 • návštěvníci bazénku používají při koupání své vlastní čisté plavky, vstup ve spodním prádle a jiném oděvu je zakázán.
 • každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénku osprchovat čistou vodou
 • všichni návštěvníci jsou povinni se v okolí bazénku pohybovat pomalu a opatrně, aby neuklouzli a nezranili sebe nebo jiné návštěvníky
 • při úrazech, poranění, nevolnosti a pro poskytování první pomoci je nutné přivolat obsluhu, která případně zajistí lékařskou pomoc

V okolí bazénku a v bazénku je zakázáno

 • skákat do bazénku
 • vzájemně se potápět, úmyslně stříkat vodu na druhé osoby a srážet druhé osoby do bazénku
 • kapacita bazénku je stanovena dispozicemi výrobce, tedy maximálně 6 osob najednou a 30 osob denně
 • vstupovat do vody bez předchozího umytí ve sprchách, plivat do vody a na okolí, vyplachovat si ústa a nos, močit do vody, používat při koupání mýdla, krémy, šampony, pěny do koupele a vůbec jakékoliv přípravky, čistit nebo prát prádlo, odhazovat odpadky
 • kouřit v průběhu koupele
 • brát s sebou do bazénku skleněné věci, jehly, žiletky a jiné ostré předměty
 • vodit s sebou psy a jiná zvířata
 • přinášet hořlaviny a nebezpečné látky do blízkosti vody
 • svévolně manipulovat s rozvody, ovládáním a zařízením bazénku nebo jinak poškozovat bazének a jeho zařízení