Knihovna Kunčina

Od roku 2013  je Místní knihovna v Kunčině v nových prostorách v budově Klubu důchodců. V současné době je evidováno 83 čtenářů.  Knižní fond  je rozmanitý  a čítá cca 2700 knih.

Výpůjční doba je každé pondělí od 15 – 17,00 hodin. Součástí knihovny je samostatný počítač, napojený na internet k dispozici pro veřejnost.  Každým rokem se snažím připravit pro malé čtenáře „ Noc s Andersenem.“

Akce je velmi oblíbená,v  roce 2016 se bude celostátně konat 1.4.  Marta Alexandrová,  knihovnice.