Knihovna Kunčina

Od roku 2013  je Místní knihovna v Kunčině v nových prostorách v budově Klubu důchodců. V současné době je evidováno 83 čtenářů.  Knižní fond  je rozmanitý  a čítá cca 2700 knih.

Výpůjční doba je každé pondělí od 15 – 17,00 hodin. Součástí knihovny je samostatný počítač, napojený na internet k dispozici pro veřejnost.  Každým rokem se snažím připravit pro malé čtenáře „ Noc s Andersenem.“

Akce je velmi oblíbená,v  roce 2016 se bude celostátně konat 1.4.  Marta Alexandrová,  knihovnice.

Knihovna Nová Ves

V letošním roce byla knihovna v Nové Vsi vybavena počítačovou technikou. Knihovnický program Clavius jsem začala využívat od června roku 2015.
Máme přesnou katalogizaci knih, soupis všech čtenářů a půjčování knih se velmi zjednodušilo. Čtenáři digitalizaci obdivují.
Čtenářům-dětem se velice zalíbila možnost, až po vybrání knih,  pobýt v knihovně se svými kamarády u stolu, kde mají k dispozici výkresy, fixy a pastelky. Jejich "výtvarné umění" máme vystavené.
Místní knihovna v Nové Vsi. Její sídlo je v budově klubovny SDH Nová Ves (hasičská zbrojnice Nová Ves) na adrese Nová Ves 93, Kunčina. 

Její výpůjční doba je v pondělí od 15,00 do 17,00 hod.od.