Knihovna Kunčina

Od roku 2013  je Místní knihovna v Kunčině v nových prostorách v budově Klubu důchodců. V současné době je evidováno téměř 100 čtenářů.  Knižní fond  je rozmanitý a čítá cca 2700 knih.

Výpůjční doba je každé pondělí od 15 – 17,00 hodin. Součástí knihovny je samostatný počítač, napojený na internet k dispozici pro veřejnost.

 

Knihovna Nová Ves

Knihovna v Nové Vsi je vybavena výpočetní technikou a přístupem na internet, nejmladším čtenářům se velice líbí možnost trávit čas v knihovně se svými kamarády, mají k dispozici tablet, společenské hry či výkresy s pastelkami.

Sídlem knihovny je obecní budova hasičské zbrojnice v Nové Vsi a můžete jí navštívit adrese Nová Ves 93, 569 24 Kunčina. 

Knihovnicí je paní Marta Alexandrová a výpůjční doba je každé úterý od 15,00 do 17,00 hod.