Knihovna Kunčina

Od roku 2013  je Místní knihovna v Kunčině v nových prostorách v budově Klubu důchodců. V současné době je evidováno 83 čtenářů.  Knižní fond  je rozmanitý  a čítá cca 2700 knih.

Výpůjční doba je každé pondělí od 15 – 17,00 hodin. Součástí knihovny je samostatný počítač, napojený na internet k dispozici pro veřejnost.  Každým rokem se snažím připravit pro malé čtenáře „ Noc s Andersenem.“

Akce je velmi oblíbená,v  roce 2016 se bude celostátně konat 1.4.  Marta Alexandrová,  knihovnice.

Knihovna Nová Ves

Knihovna v Nové Vsi je vybavena počítačovou technikou a přístupem na internet, od roku 2015 je knihovnou využíván knihovnický program Clavius, který zajišťuje přesnou katalogizaci knih, soupis všech čtenářů a půjčování knih se jeho zavedením velmi zjednodušilo.

Nejmladším čtenářům se velice líbí možnost trávit čas v knihovně se svými kamarády, mají k dispozici tablet, společenské hry či výkresy s pastelkami.

Sídlem knihovny je obecní budova hasičské zbrojnice v Nové Vsi a můžete jí navštívit adrese Nová Ves 93, 569 24 Kunčina. 

Knihovnicí je paní Jana Šidová a výpůjční doba je každé pondělí od 15,00 do 17,00 hod.