Kulturní dům Kunčina

Kulturní dům Kunčina je zařízením, které plní v naší obci roli kulturního centra obce. Kulturní dům má kapacitu 300 míst a je hojně využíván pro pořádání plesů, zábav, karnevalů či divadla.

V roce 2015 byly investovány prostředky do opravy sklepa budovy, který plní roli baru. Byl vytvořen únikový východ, vyměněno okno a výrazně zkulturněno prostředí místnosti včetně vyhotovení nového barového pultu a stropu.

Dále byla opravena kuchyně kulturního domu, která na svou rekonstrukci čekala dlouhou dobu a již neodpovídala standardům provozu kulturního domu.

Práce prováděli především zaměstnanci obce pod vedením pana Zdeňka Pešavy.